Bestyrelsen

Hovederne bag bestyrelsen

Rune Ettrup

Formand

Mike Ro Andersen

Næstformand

Annette Selmer Oehlenschlæger

Kasserer

Per C. Lund

Bestyrelsesmedlem

Sune Pløger

Bestyrelsesmedlem

Martin Bøhnke

Bestyrelsesmedlem

Kontakt bestyrelsen